Hjälper företagen ta rätt beslut
Biz Performance AB är ett konsultbolag inom IT-branschen som riktat in sig på Business Intelligence, eller beslutsstöd som det också kallas. Anette Ejebratt, som sade upp sig från Microsoft i slutet av augusti 2008 för att prova på att driva något eget, hamnade i hetluften direkt när den ekonomiska krisen var ett faktum två veckor senare. Trots det har bolaget gått bra.
Anette Ejebratt har mot alla odds lyckats utveckla Biz Performance vartefter och bolaget har idag två anställda konsulter förutom Anette själv. Att hon lyckats klara den djupa lågkonjunkturen har stärkt hennes tro på verksamheten och hon är idag övertygad om att företaget kommer att utvecklas ytterligare framöver. Verksamheten idag handlar om att hjälpa företag att synliggöra sina nyckeltal så att de själva på ett enkelt sätt kan se hur företaget går och vad som fungerar bra respektive mindre bra. Helt enkelt information som behövs för att fatta beslut i sin vardag.

Idag behöver Anette inte själv söka efter uppdrag utan det är istället kunderna som vänder sig till henne när de behöver hjälp. Oftast handlar det om längre uppdrag, vilket innebär att de i princip alltid är ute hos kunderna. Att just de blivit eftertraktade handlar enligt Anette om att de är väldigt duktiga på just den nisch de verkar inom, samtidigt som det är en ganska smal nisch där det inte finns så många andra aktörer. En specialitet de har är dessutom att de kompletterar beslutsstödet med kartvisualisering, vilket innebär att kunden får en väldigt konkret bild av hur de olika besluten påverkar olika områden.

Det Anette uppskattar med konsultrollen är att det är ett både tekniskt och verksamhetsorienterat uppdrag, vilket innebär att man måste kunna kommunicera med såväl ekonomichefen som IT-avdelningen.
– Man rör sig alltså inom ett väldigt brett område och dessutom får man kontakt med många människor, konstaterar hon.
Framtidsvisionen för Anette handlar om att bygga upp bolaget ytterligare genom fler konsulter, vilket skulle innebära att hon själv fick mer av en ledarskapsroll. Problemet idag är bara att hitta konsulter eftersom de blivit väldigt efterfrågade i samband med IT-boomen. Annars skulle hon gärna ta in ytterligare en anställd omgående.

Biz Performance AB

Bransch:
IT

Telefon: 08-652 06 00


Email:
anette.ejebratt@bizperformance.se

Hemsida:
www.bizperformance.se

Adress:
Biz Performance AB
S:t Göransgatan 98
11233 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN